Kiedy iść na odwyk alkoholowy?

Alkoholizm jest chorobą, która nieleczona może skutkować śmiercią. Warto zdać sobie sprawę, czym jest alkoholizm, jakie są jego objawy, konsekwencje i co daje odwyk i terapia.

Czym jest alkoholizm?

Oznacza chorobę alkoholową, inaczej zespół zależności alkoholowej, uzależnienie od alkoholu etylowego i jest to jednostka chorobowa na określenie przymusu spożywania alkoholu w niekontrolowanych ilościach. Chory odczuwa przymus – psychiczne i somatyczne objawy, które zmuszają jego organizm do zaglądania do kieliszka. Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i polega na terapii – indywidualnej lub grupowej (lub łączonej), poprzedzonej detoksem. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje go za chorobę postępującą, mogącą skutkować śmiercią. Ponadto jej skutki przekładają się na aspekt społeczny, wynikiem czego jest rozpad rodziny i negatywny wpływ na dzieci osoby chorej.

Jak leczyć alkoholizm?

Pierwszym etapem leczenia jest samo przyznanie się przed sobą, że jest się uzależnionym i potrzebuje się pomocy. Istotną kwestią jest tu wsparcie bliskich, ale też ich konsekwencja. Rodzina i przyjaciele nie mogą przymykać oczu na sytuację. Kolejnym etapem jest poradnia leczenia odwykowego, która wyznacza rodzaj i długość terapii. W Ośrodek leczenia uzależnień Gdańsk niewątpliwie pierwszym poważnym (i często najtrudniejszym) krokiem do wyleczenia jest detoks (odtrucie organizmu) oraz abstynencja. Bywa, że terapia wymaga użycia środków farmakologicznych. Pod okiem psychoterapeuty technik relaksacji, medytacji, treningu kontrolowania złości czy umiejętności społecznych, obserwacji i analizy swoich zachowań.

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu?

Do głównych objawów uzależnienia należą:

  • głód alkoholowy (ciągła, nieodparta chęć spożywania napojów wysokoprocentowych w coraz wyższych ilościach),
  • zaniedbywanie relacji,
  • zaniedbywanie hobby,
  • zaniedbywanie pracy i obowiązków,
  • zaburzenia świadomości,
  • problemy z koncentracją,
  • tzw. picie na klin, czyli picie po to, aby złagodzić skutki picia,

Warto zaznaczyć, że wpadnięcie w chorobe jest procesem, który może trwać latami, od fazy wstępnej (poprawiania sobie samopoczucia kieliszkiem) do przewlekłej (nieprzerwane spożywanie substancji wysokoprocentowych).

Jakie są powikłania wynikłe z uzależnienia alkoholem?

Do zdrowotnych powikłań należą choroby wątroby, nerek, serca, wrzody żołądka i podwyższone ciśnienie, niewydolność płuc, wyniszczenie organizmu, zaburzenia psychiczne (encefalopatia Wernickego, zespół Korsakowa). Nieleczony alkoholizm może prowadzić do śmierci.

Inne skutki mają aspekt społeczny, ekonomiczny i prawny. Cierpi bowiem nie tylko chory, ale też jego bliscy, a zwłaszcza dzieci, wobec których może dojść do przemocy i demoralizacji. Alkoholizm wiąże się też z zaburzeniem relacji z innymi ludźmi, problemami finansowymi, bezrobociem i konfliktami z prawem.

Co daje terapia?

Świadomość zagrożenia i wczesne podjęcie się terapii może złagodzić skutki choroby. Choć uzależnienie trwa całe życie, detoks, abstynencja i wsparcie terapeuty oraz bliskich pozwalają wyjść na prostą. Chory otrzyma szansę naprawienia życia i odbudowania satysfakcjonujących relacji z bliskimi.

YOU MAY ALSO LIKE

Dodaj komentarz