Zgłoś się! – Strefa Inter@kcji

W dniach 7-9 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Fundacja Humanity in Action Polska oraz koalicjanci Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce organizują Kongres „Strefa Inter@kcji” w Muzeum Historii Żydów Polskich, który będzie okazją dla ok. 200 młodych osób, zarówno z Polski, jak i Europy, zaangażowanych społecznie i obywatelsko do wypracowania innowacyjnych sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści.

Celem Kongresu jest pogłębienie wiedzy na temat mowy nienawiści i uwrażliwienie młodych ludzi na wynikające z tego zjawiska negatywne konsekwencje, tj. rozprzestrzenianie się i umacnianie różnych rodzajów dyskryminacji i uprzedzeń, rozwijanie u młodych ludzi kompetencji niezbędnych do rozpoznawania języka nienawiści (szczególnie w Internecie) i reagowania na łamanie praw człowieka. Uczestnikiem Kongresu może być osoba w wieku 16-30 lat, zaangażowana społecznie na polu działania przeciw mowie nienawiści.

Podczas kongresu weźmiemy na warsztat przejawy mowy nienawiści w różnych odsłonach, w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej. Zastanowimy się jakie mowa nienawiści ma podłoże i jak na tę kwestię patrzą współczesna psychologia, socjologia, językoznawstwo i prawo. Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytania o przyczyny mowy nienawiści oraz sposoby na przeciwdziałanie jej. W tym celu, wraz z ekspertami z różnych dziedzin, sprawdzimy narzędzia, aplikacje, kampanie oraz techniki działania offline i online. Na zakończenie spotkania przygotujemy działania społeczne i edukacyjne, a także weźmiemy udział w ulicznej akcji, mającej na celu naświetlenie społeczeństwu kwestie mowy nienawiści oraz dyskryminacji.

Aby zgłosić swój udział w „Strefie Inter@kcji” należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach pokryją koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie internetowej www.strefainterakcji.pl

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)