Podręcznik Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” po polsku!

Publikacja zawiera 22 scenariusze dla nauczycieli/ek i edukatorów/ek do pracy z młodzieżą w wieku 13-18 lat, z możliwością dostosowania dla innych grup wiekowych. Scenariusze dotyczą przeciwdziałaniu mowie nienawiści skierowanej wobec m. in. mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, LGBTQ*, kobiet, osób z niepełnosprawnościami.

Cele podręcznika:
  • korzystające osoby są bardziej świadome, czym jest mowa nienawiści w Internecie i poza nim, z czego wynika i co może powodować;
  • mowa nienawiści jest w mniejszym stopniu akceptowalna, a korzystające osoby częściej na nią reagują (bo wiedzą jak);
  • osoby korzystające są wrażliwsze i dzięki temu bardziej skłonne do wyrażania solidarności z osobami dotkniętymi mową nienawiści w Internecie i poza nim;
  • osoby korzystające bardziej odpowiedzialnie i świadomie korzystają z Internetu i mediów.

Polska edycja podręcznika stworzonego przez Radę Europy dla celów Kampanii „Bez nienawiści” została opracowana i wydana przez Fundację Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)