Start-up! Szukamy liderów we wszystkich województwach

10365891_865106036844993_8507984960535839077_n

Działania są przeznaczone dla grupy młodych ludzi, między 18. a 30. rokiem życia. Naszym celem jest zachęcenie młodych do wyrażania obywatelskiego, oddolnego sprzeciwu dla mowy nienawiści wobec mniejszości i grup marginalizowanych. Zamierzamy stworzyć klimat i przestrzeń do działania na rzecz różnorodności, a z czasem wyrobić nawyk reagowania na przejawy agresji on- i offline. Chcemy pozyskać lokalnych liderów/multiplikatorów, których wyposażymy w wiedzę i umiejętności. Będziemy ich inspirować, by w ramach „start-upów” idei, zgodnie z metodą kuli śnieżnej, mogli wspólnie ze swoimi rówieśnikami działać na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści wobec mniejszości narodowych i etnicznych, religijnych, seksualnych, migrantów, kobiet i osób z niepełnosprawnością.

Projekt obejmuje kompleksowe szkolenia liderów lokalnych z całej Polski, zakładające wyposażenie ich w narzędzia, na bazie których opracują koncepcje działania „start-upów” idei. Autorzy najbardziej innowacyjnych pomysłów na społeczne działania umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie mowie nienawiści będą je realizować w 16 województwach, a na zakończenie projektu podzielą się dobrymi praktykami podczas 2 regionalnych konferencji, inspirując młodych do stawiania czoła temu zjawisku. Dzięki temu chcielibyśmy wprowadzić zagadnienie przeciwdziałania mowie nienawiści do szerokiego dyskursu publicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz kształtowanie „mody” na bycie w kontrze do tego zjawiska. Pragniemy stworzyć ogólnopolską sieć liderów lokalnych, którzy będą się wzajemnie wspierać.

Nasze działania umożliwią multiplikację skali kampanii przez stworzenie sieci liderów koordynujących lokalne zadania, współpracę z instytucjami i organizacjami zrzeszonymi w Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści. Networking zwiększy skuteczność działań, zaś zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na Internecie zapewni długotrwałe oddziaływanie rezultatów projektu i dalej rozszerzy jego oddziaływanie.

Formularz zgłoszeniowy oraz dalsze informacje dostępne są na stronie projektu.

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)