Przeciwko mowie nienawiści – w regionach i lokalnie

27 czerwca odbędzie się organizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania  konferencja podsumowująca projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia w regionach”.

W konferencji weźmie udział do 150 osób, w tym pracownicy urzędów wojewódzkich i kuratorów oświaty, do których adresowany jest cały projekt, a także przedstawiciele i przedstawicielki Kampanii „Bez nienawiści”.

Program konferencji:

10.00-10.20 Inauguracja
Barbara Szymborska, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego
Traktowania

10.20-11.20 Wystąpienia wprowadzające

Równość – dyskryminacja – nienawiść
Prof. Mirosław Wyrzykowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

Prezentacja raportu z badań sondażowych na temat mowy nienawiści
Dr Mikołaj Winiewski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego

11.20-11.30 Projekt Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach – informacja o realizacji
Wiesława Kostrzewa-Zorbas, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

11.30-11.40 Informacja o Kampanii Rady Europy „Bez Nienawiści”
Jan Dąbkowski, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Kampania Rady Europy „Bez Nienawiści”

11.40-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13.30 Dyskusja panelowa Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie
Moderatorka: Berenika Anders, Kampania Rady Europy „Bez Nienawiści”
Natalia Sarata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Marlena Fałkowska, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Dariusz Paczkowski, Fundacja „Klamra”
Ryszard Pszczółkowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, Kuratorium
Oświaty w Białymstoku
Agata Wojda, Rzecznik Prasowy Wojewody Świętokrzyskiego

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-14.15 Podsumowanie
Barbara Szymborska, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

14.15-15.30 Lunch

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)