Podpisywanie listu otwartego Koalicjantów Kampanii

16 marca 2015 roku cztery organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Projekt: Polska, POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy, Fundacja KLAMRA, Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii) wystosował wspólnie list otwarty w sprawie neonazistowskich koncertów organizowanych w Polsce. Poparło go już 30 organizacji. Do 21 marca 2015 pod adresem: biuro@klamra.org czekamy na deklaracje kolejnych NGO’sów.

Adresatami są:

  • Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów
  • Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrznych
  • Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości
  • Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
  • Andrzej Seremet, Prokurator Generalny
  • Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji
  • Danuta Głowacka-Mazur, Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

 

W Polsce kilka razy do roku – za wiedzą prokuratury i policji – odbywają się imprezy, na które zapraszana jest międzynarodowa czołówka zespołów grających tzw. nazi rock: piosenki wzywające do przemocy wobec mniejszości narodowych, głoszące hasła rasistowskie i homofobiczne czy propagujące ideologię neonazistowską. Ten same grupy, których koncerty odbywają się u nas w sposób niezakłócony, we własnych krajach działają często nielegalnie i są ścigane przez prawo.

W latach 2014 i 2015 Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz Fundacja Klamra trzykrotnie interweniowały w tej sprawie w Prokuraturze. Pierwsze nasze zawiadomienia dotyczyły odbywającego się w dniach 3–6 lipca 2014 r. w Kępnej koło Żytna festiwalu muzycznego Orle Gniazdo, który ugrupowania nacjonalistyczne szeroko reklamowały w Internecie. Drugie – festiwal Ku Niepodległej vol. 5, który miał miejsce w dniach 10–11 listopada 2014 r. w Warszawie. Trzecie zawiadomienie złożyliśmy w związku z podobną impreza, która odbyła się pod Wałbrzychem zaledwie kilka dni temu, 7 marca 2015 r. W pierwszym przypadku Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, powołując się na „niepopełnienie czynu”. W drugim odmówiła dalszego postępowania ze względu na „niepopełnienie przestępstwa”, ponieważ uznała festiwal za działalność artystyczną, co rzekomo wyklucza ponoszenie przez jego organizatorów i wykonawców odpowiedzialności karnej za głoszone tam treści. W trzecim policja zdecydowała, że nie będzie interweniować, ponieważ była to „impreza zamknięta”. Koncerty o których mowa noszą znamiona imprezy publicznej. Odpłatność imprezy nie decyduje o jej prywatnym charakterze. Jeżeli informacja o wydarzeniu jest publicznie dostępna i pojawić się może na nim każdy zainteresowany – mamy do czynienia z wydarzeniem publicznym. W tej sytuacji służby porządkowe mają obowiązek reagować na przypadki działań niezgodnych z prawem popełnianych przez organizatorów lub uczestników wydarzenia.

W przypadku informacji o występie zespołów w których tekstach piosenek znajdują się treści promujące ustrój totalitarny, nawołujące do nienawiści wobec grup religijnych, etnicznych, narodowych, rasowych policja ma prawo i obowiązek zareagować. Na podstawie § 4 zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 18 z 28 listopada 2000 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, na miejscu zdarzenia podejmuje się interwencję przy użyciu sił i środków znajdujących się aktualnie w dyspozycji dyżurnego jednostki Policji właściwego terytorialnie  – określa procedury interwencji w przypadkach uzasadnionego podejrzenia zagrożenia w wymienionym w nazwie zarządzenia zakresie. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż podczas imprezy dystrybuowane będą materiały o tematyce nazistowskiej, propagujące nienawiść do grup etnicznych, religijnych czy rasowych – policja ma prawo wkroczyć na teren imprezy, dokonać przeszukania i ew. zarekwirowania nielegalnych materiałów. Działania takie mogą być podjęte na podstawie art. 219 Kodeksu Postępowania Karnego.

Reagując na naszą prośbę – złożoną w grudniu 2014 r. – o przyjrzenie się traktowaniu przez Prokuraturę naszych zawiadomień o tego typu wydarzeniach, Prokurator Generalny pan Andrzej Seremet sprawdził sposób postępowania w obu sprawach i dopatrzył się w nim uchybień. Mimo to – jak dowodzi brak reakcji prokuratury i policji na informacje o ostatnim koncercie – w praktyce nic się nie zmieniło.

Uważamy za głęboko niepokojący fakt, że odpowiednie władze i instytucje w Polsce nie robią nic, by w tych wypadkach zapobiec tego typu wydarzeniom. Uważamy, że bierność organów państwa w tych ważnych kwestiach osłabia zaufanie społeczne do instytucji strzegących porządku. Niepokoi nas również wpływ, jaki ma to na młodych ludzi, którzy w ten sposób mogą uznać, że takie nawołujące do nienawiści i przemocy hasła, z jakimi spotykamy się na festiwalach nazi rocka, są w praktyce dopuszczalne w przestrzeni publicznej. Dlatego jako przedstawiciele organizacji zajmujących się zwalczaniem mowy nienawiści i dyskryminacji – świadomi zagrożeń, jakie tolerancja dla tego rodzaju imprez szerzących idee rasistowskie i hasła neonazistowskie, stanowi dla gwarantowanych przez Konstytucję RP zasad wolności i równości oraz poczucia bezpieczeństwa polskich obywateli – zwracamy się do władz państwowych o zdecydowane działania w tej sprawie.

Z poważaniem

Joanna Grabarczyk, Stowarzyszenie Projekt: Polska
Jan Dąbkowski, POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy
Dariusz Paczkowski, Fundacja KLAMRA
Paula Sawicka, Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

 

Pełna listę podpisanych można znaleźć na stronie internetowej Fundacji KLAMRA.

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)