Nowa publikacja – zestaw pomysłów i dobrych praktyk kampanijnych

Na bazie doświadczeń kampanijnych i koalicyjnych, zebraliśmy i stworzyliśmy szereg dobrych praktyk dot. tematów ważnych w Polsce, rad jak działać kampanijnie z młodzieżą, jak pracować z dziećmi, nauczyciel(k)ami, szkołami, osobami osadzonymi, kadrą więzienną, prawni(cz)kami w temacie przeciwdziałania mowie nienawiści przez edukację. Dodaliśmy też dobre praktyki z innych krajów, gdzie działa Kampania Radu Europy No Hate Speech Movement.

Publikacja będzie wkrótce dostępna na naszej stronie internetowej.

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)