Kampania ma na celu:

  • zwiększenie świadomości dotyczącej mowy nienawiści w sieci, zagrożeń, które ze sobą niesie dla demokracji oraz młodych
  • promowanie świadomego użytkowania mediów i Internetu;
  • wspieranie młodych w ich działaniach na rzecz praw człowieka, zarówno w sieci jak i poza nią;
  • obniżenie poziomu akceptacji dla mowy nienawiści w sieci;
  • mobilizacja, kształcenie i tworzenie sieci młodych aktywistów internetowych, broniących praw człowieka;
  • monitorowanie mowy nienawiści w Internecie i tworzenie narzędzi do walki z nią;
  • okazywanie solidarności z osobami i grupami będącymi celem ataków mowy nienawiści w sieci;
  • wspieranie rozwoju i spójności narzędzi europejskiej polityki dotyczącej walki z mową nienawiści;
  • zwiększanie obywatelskiego uczestnictwa i zaangażowania młodych w sieci.

Przejdź do następnej części szkolenia