Formuła kampanii kształtowała się w ramach konsultacji, spotkań z ekspertami, pracownikami młodzieżowymi i młodymi ludźmi. Działanie jest skierowane do młodych ludzi, ale szczególny nacisk położono na to, by Kampania była robiona przez i wspólnie z młodzieżą. Młodzi ludzie odgrywają tu decydującą rolę poprzez działalność online i offline, oraz jako popularyzatorzy Kampanii. Kampanię, skierowaną do wszystkich, prowadzą młodzi ludzie w wieku pomiędzy 13 a 30 rokiem życia.

W okresie przygotowań do projektu, zostały przeprowadzone różnorodne badania, mające nakreślić obraz mowy nienawiści i jej wpływu na młodych ludzi, potrzeb i oczekiwań młodzieży, a także projektów i kampanii ich dotyczących. Z wynikami badań można zapoznać się na stronach Rady Europy (Starting Points for Combating Hate Speech Online). Kolejne badania również są prowadzone w celu dostarczenia informacji o mowie nienawiści w sieci i jej wpływie na młodzież. Ich głównym zadaniem jest rozpoznanie i uzupełnienie najpoważniejszych luk w dotychczasowej wiedzy na ten temat.

 

  • Osobiste doświadczenia

    W badaniach Rady Europy, ponad 40% ankietowanych mówi o tym, iż doświadczyli mowy nienawiści osobiście.

  • Pomoc

    Ok. 70% osób stwierdziło, że nie wie dokąd udać się po pomoc

  • Edukacja

    22% badanych brało kiedykolwiek udział w szkoleniu lub warsztacie na temat dyskryminacji czy rasizmu

Więcej informacji na europejskiej stronie koordynacyjnej kampanii (tylko po angielsku)

Przejdź do następnej części szkolenia