Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii 2017

Thorbjørn Jagland, Sekretarz Generalny Rady Europy z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii 2017:

“Mamy wiele do świętowania.
Dzięki połączonym wysiłkom aktywistów i aktywistek w Europie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci podjęto ogromne wysiłki w celu zagwarantowania praw człowieka osób LGBTI. Na całym kontynencie zdekryminalizowano związki jednopłciowe. Wiele państw członkowskich wprowadziło do prawa zakaz przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści wobec osób LGBTI. Związki jednopłciowe są prawnie uznawane w 27 krajach członkowskich – ponad połowie i ta liczba stale rośnie. Niektóre kraje wprowadziły ważne i progresywne prawa. Dotyczy to Malty, która zakazała tzw. „terapii konwersyjnej”, której celem jest “leczenie” lesbijek, gejów i biseksualistów z ich seksualności, a także Irlandii i Danii, które wprowadziły prawo dla osób transpłciowych do zmiany ich świadectw urodzenia w celu dopasowania ich do rzeczywistej płci.
Takie postępy sprawiają, że jestem dumny z tego, że jestem Europejczykiem.”
[…]
Ale nadal mamy długą drogę do pokonania. “Nie wszyscy podzielają nasze poglądy. Każdego dnia słychać o homofobicznych i transfobicznych incydentach przeciwko osobom LGBTI, przemocy fizycznej i emocjonalnej, tzw. „korygujących gwałtach”, wymuszonych małżeństwach; odrzuceniu przez rodziny i społeczności, prześladowaniu i dyskryminacji, nienawistnej retoryce polityków.
Wszyscy słyszeliście niepokojące zarzuty dotyczące poważnych naruszeń praw człowieka wobec osób LGBTI w Czeczenii. Wyraziłem głębokie zaniepokojenie tymi sprawozdaniami, wzywając do pełnego zbadania przez władze.
I, szerzej, obawiam się, że dzisiaj, w wielu państwach członkowskich, rosnący populizm tworzy atmosferę, w której osoby LGBTI czują się mniej bezpieczne. Mniej akceptowane. Mniej wolne.

Co robimy w obliczu takich niepokojących wydarzeń?
W naszym dążeniu do zapewnienia pełnych praw dla osób LGBTI stajemy bardziej stanowczo. Protestujemy przeciw nienawiści nie ze złością, ale z solidarnością. Pokazujemy w Radzie Europy i Parlamencie Europejskim, że nasze ambicje nie będą poskromione. Nadal będziemy dawać nadzieję tam, gdzie jest przemoc i uprzedzenia. W Strasburgu codziennie staramy się pomóc naszym państwom członkowskim w opracowaniu prawa, praktyk i kultury, aby umożliwić pełną realizację praw LGBTI.
Nie specjalne prawa ani szczególne traktowanie – po prostu te same prawa, które przysługują innym.
[…]
Droga do równości nigdy nie jest łatwa. Ale zrobiliśmy ogromny postęp. I działamy dalej.”

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)