Kongres Strefa inter@kcji rozpoczęty!

– Cieszę się, że ta konferencja odbywa się właśnie tutaj, w Muzeum Historii Żydów Polskich. W tym miejscu bardzo wyraźnie widać, do czego może doprowadzić nienawiść – dr Katarzyna Nowakowska-Sito, wicedyrektorka MHŻP „Polin”.

Około dwustu aktywistów z Polski i zagranicy zgromadziło się w Muzeum, aby wziąć udział w trzydniowym kongresie „Strefa inter@kcji” organizowanym przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” i Fundację Humanity in Action Polska w ramach kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”.
Nowakowska-Sito życzyła, aby ta pierwsza wspólna inicjatywa Polis i HiA była początkiem długoterminowej współpracy.
– Podczas tego kongresu skupiliśmy się na czterech celach: abyście czegoś się dowiedzieli od siebie, mieli szansę rozwinąć swoje umiejętności, nawiązać nowe kontakty i zawiązać współpracę z innymi aktywistami. Chcemy stworzyć Wam do tego warunki – mówiła podczas swojego wystąpienia Monika Mazur-Rafał, prezeska Humanity in Action.
Jan Dąbkowski, koordynator kampanii „Bez nienawiści” w Polsce i członek zarządu „Polis” dziękując wszystkim przypomniał o rocznicy Nocy Kryształowej, którą będziemy obchodzić podczas kongresu – Tamta nienawiść rozpoczęła szereg tragicznych wydarzeń.
Przedstawiciele Polis i HiA podziękowali darczyńcom, dzięki, którym organizacja kongresu była możliwa: Fundacji Batorego, programowi Obywatele dla Demokracji, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz m.st. Warszawa.

Komentarze

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Dodaj zdjęcie opcjonalne (tylko JPEG)