Nabór do projektu polsko-ukraińskiego

/
Stowarzyszenie „Polis” koordynator Kampanii „Bez nienawiści”…

Rekrutacja: "Solidarity Activist Camp" na Litwie

/
Nie zgadzasz się na nienawiść? Chciał(a)byś się zaangażować…

Rekrutacja do Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych „Innowa(k)cja”

/
Do 30 października trwa rekrutacja do Laboratorium Innowacji…