,

Wzywamy do solidarności z ofiarami ataków terrorystycznych

/
Łączymy się w bólu ze wszystkimi dotkniętymi wczorajszymi…